iC - en gruppering av frie norske optikere

Vi ønsker friheten til å bestemme over egen virksomhet, samtidig som vi ser fordelene ved å ha felles innkjøpsavtaler, dele faglig erfaring og kunnskap og samarbeide der det er naturlig for den enkelte optikerbedrift. Hovedfokus er på innkjøp.

Flere av medlemmene våre har tidligere vært med i store kjeder. Det er vanskelig å oppnå virkelig gode betingelser fra optiske vareleverandører dersom man ikke er organisert i et innkjøpssamarbeid. Dette kan organiseres uten at en må være en del av de store kjedene, og uten at en må gi fra seg kontrollen over egen forretning. iC forhandler frem gode innkjøpspriser for alle medlemmene samlet samtidig som du, uten innblanding fra andre, kan drive din bedrift slik du vil. De avtalene som iC får fra norske leverandører gjør at vi kan drive godt, og med gode marginer. 

I vår bransje har gode leverandører på optisk utstyr, brilleglass og innfatninger vært en selvfølge langt tilbake i tid. Som detaljist har vi kunnet nyte godt av god støtte fra kompetente folk hos de gode norske leverandørene. Det har vært delelager til innfatninger, kurs holdt av glassleverandører og hurtig hjelp med maskiner og utstyr. Dette er en kompetanse vi ønsker å ta vare på, for alles del.

Dersom alle optikere i Norge tenker at beslutningsprosessen i deres bedrift skal være eid av multinasjonale kjeder, som handler færre varer via norske leverandører, vil i verste fall norske leverandører forsvinne. iC mener at denne utviklingen ikke er skjebnebestemt. Denne utviklingen er noe som optikerne og eierne av norske optiske forretninger velger og må ha et bevisst forhold til.